Srebrny tytan medyczny

Bezel Crystal 4 mm SFJ

Bezel Crystal 4 mm SFJ

Kod: 15-1401-01 (C)
140,00 zł / para
Nowości
Bezel Black 4 mm SFJ

Bezel Black 4 mm SFJ

Kod: 15-1401-72 (C)
140,00 zł / para
Bezel Crystal 3 mm SFJ

Bezel Crystal 3 mm SFJ

Kod: 15-1402-01 (C)
140,00 zł / para
Nowości
Bezel Black 3 mm SFJ

Bezel Black 3 mm SFJ

Kod: 15-1402-72 (C)
140,00 zł / para
Tiffany Cz White 4 mm SFJ

Tiffany Cz White 4 mm SFJ

Kod: 15-1403-30 (D)
165,00 zł / para
Tiffany Pearl White 4 mm SFJ

Tiffany Pearl White 4 mm SFJ

Kod: 15-1403-59 (D)
165,00 zł / para
Tiffany CZ White 5 mm SFJ

Tiffany CZ White 5 mm SFJ

Kod: 15-1404-30 (D)
165,00 zł / para
Nowości
Tiffany Cz Aquamarine 3 mm SFJ

Tiffany Cz Aquamarine 3 mm SFJ

Kod: 15-1407-05 (D)
165,00 zł / para
Nowości
Tiffany Cz Light Rose 3 mm SFJ

Tiffany Cz Light Rose 3 mm SFJ

Kod: 15-1407-24 (D)
165,00 zł / para
Tiffany, Cz White 3 mm SFJ

Tiffany, Cz White 3 mm SFJ

Kod: 15-1407-30 (D)
165,00 zł / para
Star 5 mm SFJ

Star 5 mm SFJ

Kod: 15-1408-00 (E)
200,00 zł / para
Bezel Crystal 6 mm SFJ

Bezel Crystal 6 mm SFJ

Kod: 15-1409-01 (D)
165,00 zł / para
Nowości
Bezel Black 6 mm SFJ

Bezel Black 6 mm SFJ

Kod: 15-1409-72 (D)
165,00 zł
Grand Bezel Crystal 8 mm SFJ

Grand Bezel Crystal 8 mm SFJ

Kod: 15-1412-01 (I)
265,00 zł / para
Nowości
Grand Bezel Black 8 mm SFJ

Grand Bezel Black 8 mm SFJ

Kod: 15-1412-72 (I)
265,00 zł / para
Ball 3 mm SFJ

Ball 3 mm SFJ

Kod: 15-1413-00 (C)
140,00 zł / para
Tiffany Cz White 7 mm SFJ

Tiffany Cz White 7 mm SFJ

Kod: 15-1415-30 (I)
265,00 zł / para
Nowości
St Tiffany  Dusty Green 7 mm SFJ

St Tiffany Dusty Green 7 mm SFJ

Kod: 15-1415-49 (I)
265,00 zł / para
Tiffany Cz White 9 mm SFJ

Tiffany Cz White 9 mm SFJ

Kod: 15-1416-30 (I)
265,00 zł / para
Ball 4 mm SFJ

Ball 4 mm SFJ

Kod: 15-1417-00 (C)
140,00 zł / para
Petite Square Crystal 7 mm SFJ

Petite Square Crystal 7 mm SFJ

Kod: 15-1419-01 (F)
225,00 zł / para
Heart 5 mm SFJ

Heart 5 mm SFJ

Kod: 15-1421-00 (E)
200,00 zł / para
Star 8 mm SFJ

Star 8 mm SFJ

Kod: 15-1422-00 (E)
200,00 zł / para
Ball 5 mm SFJ

Ball 5 mm SFJ

Kod: 15-1423-00 (C)
140,00 zł / para
Bezel Crystal 5 mm SFJ

Bezel Crystal 5 mm SFJ

Kod: 15-1424-01 (C)
140,00 zł / para
Bezel Alexandrite 5 mm SFJ

Bezel Alexandrite 5 mm SFJ

Kod: 15-1424-06 (C)
140,00 zł / para
Bezel Turquoise 5 mm SFJ

Bezel Turquoise 5 mm SFJ

Kod: 15-1424-11 (C)
140,00 zł / para
Bezel Light Rose 5 mm SFJ

Bezel Light Rose 5 mm SFJ

Kod: 15-1424-24 (C)
140,00 zł / para
Bezel Violet 5 mm SFJ

Bezel Violet 5 mm SFJ

Kod: 15-1424-26 (C)
140,00 zł / para
Nowości
Bezel Black 5 mm SFJ

Bezel Black 5 mm SFJ

Kod: 15-1424-72 (C)
140,00 zł / para